Cennik

Podane poniżej ceny są cenami netto za roboczogodzinę pracy.

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zlecenia możemy zakupić i dostarczyć po ustaleniu z Klientem.

Koszt zakupu i dostarczenia materiałów brakujących to 80 zł + koszt materiału.